Om TK Tech

 

TK Tech startades 2009 och är en privatägd ingenjörsbyrå.

 

Företaget består av nitton ingenjörer och har som målsättning att växa i sund takt med marknaden och våra kunder.

 

TK Tech AB 
Org.nummer: 556787-1032 

BG.nr: 440-1584
Godkänd för F-skatt
Miljöpolicy

Som lokal teknikpartner inom produktutveckling och maskinkonstruktion
ska vi vara med och bidra till utvecklingen mot ett miljöanpassat samhälle. För att uppnå detta skall vi ha så effektivt resursutnyttjande som möjligt.

 

 
Hälsa & säkerhetspolicy

Inom TK Tech AB arbetar vi med målsättningen: 

Inga olyckor

Inga incidenter

Inga yrkessjukdomar.

 

 

 
Code of conduct

TK Tech AB’s värderingar:
Uppträda på ett trevligt och vårdat sätt
Sträva efter jämn könsfördelning
Vi skall behandla alla lika oavsett:

kön, religion, etnisk härkomst samt sexuell läggning.