Tjänster på vårt projektkontor

 

På vårt projektkontor utför vi kompletta uppdrag som innefattar projektledning, konstruktion, beräkning, produktutveckling samt produktionsteknik.

 

Vi utför även uppmätningar, fabrikslayouter, GA, CE-märkning och teknisk dokumentation. Vi arbetar även på distans som ”satellitkontor” via vpn-tunnel till kund.

Helhetsåtagande
Vi erbjuder helhetslösningar såsom konstruktion, tillverkning, installation och CE-märkning av specialmaskiner och olika typer av utrustningar.
 
Digitalisering
Vi åtar oss även enklare uppdrag såsom renritning/digitalisering av äldre ritningsformat.
 
Cad mm
Normalt arbetar vi i autodesk Inventor och använder oss av PDM-systemet Vault. Vid längre uppdrag kan vi även arbeta i andra Cad-system.