Adobe Flash Player
Vi är...
En leverantör av tekniska tjänster för industrin i Västra Götalandsregionen med inriktning på mekanisk konstruktion, beräkning och projektledning.
 
Vi vill...
Skapa ett långsiktigt och bra samarbete med våra kunder genom att leverera tekniska tjänster med hög och rätt kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris
Förse kunden med en totallösning, med allt från projektledning, konstruktion, beräkning, CE-märkning och leverans av hårdvara samt installation.
 
Vi ska...
Vara förstahandsvalet för våra kunder.
Leverera hög teknisk kompetens, med fokus på kundnytta.